Privacy Policy

Privacy Preferences

Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving van kracht geworden in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij dienen daarom toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag en voor het gebruik van gepersonaliseerde advertenties. Dit beleid weerspiegelt de vereisten van de e-Privacyrichtlijn van de Europese Unie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Infoplaza BV en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze gebruikt worden. Infoplaza BV verwerkt de door u verstrekte gegevens mede ten behoeve van Moop Mobility BV, Vialis-Infoplaza vof en Buienalarm BV, hierna gezamenlijk te noemen Infoplaza.

Waarom verzamelen wij informatie en welke

De gegevens die Infoplaza verzameld hebben een directie relatie met de dienst die je van ons gebruikt, bijvoorbeeld:

Het opslaan van je favoriete weerbericht locatie
Welke informatie wordt er vaak bekeken en welke niet. Met deze informatie kunnen we de sites en app’s weer verder verbeteren.
De informatie die wij bieden is gratis voor de eindgebruiker en dat willen we zou houden. Door het tonen van advertenties kunnen wij onze kosten betalen. Om de juiste advertenties te tonen wordt er gebruik gemaakt van technieken die verderop in deze verklaring worden toegelicht.

Hieronder volgt een overzicht van de informatie die wij per dienst of groep producten opslaan in een cookie of lokale opslag en met welk doel en bewaartermijn. Ook informeren we je hoe je je gegevens zelf kunt verwijderen.

Websites:

Weerplaza.nl, Weersverwachting.nl, Weersvoorspelling.nl, OVplaza.nl, Verkeerplaza.nl, Buienalarm.nl en infoplaza.nl

Favoriete locatie (plaats / GPS locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Hiermee hoeft u niet steeds te zoeken op onze site maar is direct de meest bezochte informatie direct te bekijken. Deze informatie wordt lokaal op uw PC opgeslagen in een cookie. Door cookies te verwijderen is deze informatie weg. Het nadeel is wel dat u bij een volgend bezoek opnieuw uw locatie of halte handmatig dient op te zoeken.
Emailadres voor de nieuwsbrief of weerberichten/ waarschuwingen (alleen Weerplaza) Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een email om dit te bevestigen. Onderaan elke email nieuwsbrief die wordt gestuurd vind je en link om direct af te melden.
Onze gebruikers kunnen mooie, bijzondere weerfoto’s en video’s insturen. Om te communiceren met deze inzenders vragen wij uw naam en emailadres. Ook voorkomen wij hiermee dat er ongewenste content wordt ingestuurd.
Apps:

Weerplaza, OVplaza, Verkeerplaza, Buienalarm, Buienalert, OnweerAlarm, Schwung, Verkeerplaza

Favoriete locatie (plaats / GPS locatie), halte, lijnnummer of wegnummer. Hiermee hoeft je niet steeds te zoeken in de app maar is direct de meest bezochte informatie direct te bekijken. Deze informatie wordt lokaal op uw smartphone opgeslagen en tevens bij Infoplaza lokaal. Aan de hand van deze informatie kunnen relevante notificaties toesturen, bijvoorbeeld als het gaat regenen of waarschuwen voor noodweer.
Voor de mobiliteits apps Verkeerplaza en Schwung wordt er anoniem gebruik gemaakt van de huidige locatie en snelheid als je als automobilist en fietser onderweg bent en onze app. We vragen expliciet in de app hiervoor toestemming en in de app kan je deze ook weer uitzetten. Als we merken dat je niet meer onderweg bent dan stopt de app met het doorsturen van je locatie. Deze locatie hebben we nodig om diensten te bieden zoals:
Het aanvragen of verlengen van groenlicht bij het stoplicht wat je nadert of het tonen time-to-green.
Het vaststellen of je stilstaat of rijdt om zo de file informatie te kunnen verrijken en verbeteren met actuele informatie van onze gebruikers.
De informatie die we ontvangen is gecodeerd met een anoniem en uniek nummer. Elke dag vernieuwen we dit nummer zodat alle gebruikers elke dag anoniem en veilig de informatie doorsturen. De ontvangen informatie kan verder worden geanalyseerd zodat we onze klanten zoals om gemeenten en/of provincies inzicht kunnen geven in verkeerstromen. Aan de hand van deze informatie worden knelpunten ontdekt en worden er plannen gemaakt om de infrastructuur te verbeteren.

Welke rechten heb ik?

Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

inzage te geven in jouw persoonsgegevens;
deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
om jouw persoonsgegevens door te geven aan een derden.
Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren. Je kan je verzoek indienen door het sturen van een email naar [email protected]

Jij hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor zover we toestemming nodig hebben om de cookies te plaatsen, ben je niet verplicht op grond van de wet of contractueel om deze toestemming te geven. Dit is ook geen noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Aanpassing Privacyverklaring & cookieverklaring

Wij passen deze verklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze cookieverklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden jou aan deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, deze is te allen tijde beschikbaar op deze pagina.